Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.....

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci elektroenergetycznych kablowych SN, nn, budowie stacji transformatorowych kontenerowych, budowie stanowisk słupowych SN,

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na działce oznaczonej nr ewid. 252/8, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na działce oznaczonej nr ewid. 252/8,położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na działce oznaczonej nr ewid. 1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/13, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)...

Strony