Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Biernatki - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona 3,5 km na południowy wschód od Kórnika, nad brzegiem Jeziora Bnińskiego, przy drodze z Bnina do Zaniemyśla. Nazwa wsi pojawiła się w źródłach pisanych pod koniec XIV wieku (1391 – Bernaczicze, 1396 – Bernathki, 1420 – Bernartek), pochodzi być może od Biernata, niegdyś popularnej formy imienia Bernard (Kozierowski 1921, Kopaliński 1987). 
Wyniki badań archeologicznych wskazują na ślady osadnictwa z okresu neolitu. W Biernatkach funkcjonowało jedno z największych w Wielkopolsce cmentarzysk (kultury łużyckiej i z późniejszych okresów).

W wiekach XV i XVI należała do rodziny Bnińskich, a później Grudzińskich i weszła w skład klucza kórnickiego. W 1749 roku, właścicielka majętności Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka nadała specjalne prawa osiadłym w Biernatkach Niemcom. 
Pod koniec XIX wieku wieś liczyła 23 domy mieszkalne. Zamieszkiwało je 178 osób. Większość z nich (148) była katolikami, pozostali (30) byli wyznania ewangelickiego (we wsi znajdował się cmentarz ewangelicki). 

Sołectwo Biernatki ma powierzchnię 965 ha. Obecnie wieś ma charakter rolniczy, ale coraz więcej gruntów przeznaczanych jest pod budownictwo mieszkaniowe. Liczba ludności powoli rośnie, obecnie wynosi 515 osób. 

Walorem Biernatek jest położenie nad Jeziorem Bnińskim, największym z ośmiu jezior rynny jezior kórnicko-zaniemyskich. W sąsiedztwie wsi, nad brzegiem jeziora funkcjonowały dwa sezonowe ośrodki turystyczne: Nieetatowy Sezonowy Ośrodek Sobotnio-Niedzielnego Wypoczynku oraz Ośrodek Wczasów Sobotnio-Niedzielnych. Ośrodki zostały zamknięte, a domki przeszły w ręce prywatne bądź zostały rozebrane. 
 

Sołectwo Biernatki - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia p.w. św. Wojciecha
ul. Kościelna 9
62-035 Kórnik/Bnin

Tel.: 61 817 01 25

Parafia p.w. św. Wojciecha